•بستن پنجره•
•فرستادن این لینک به دوستان•

•ایمیل به•:

•فرستنده•:

•ایمیل شما•:

•موضوع•:

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست

•اطلاعات پروفایل•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.024 seconds, 4.60 MB
Application afterRoute: 0.028 seconds, 5.40 MB
Application afterDispatch: 0.033 seconds, 6.11 MB
Application afterRender: 0.034 seconds, 6.26 MB

•حافظه مصرف شده•

6696824

•9 queries logged•

 1. SELECT *
    FROM tntm_session
    WHERE session_id = '1fe592d9f8b69a2fa300f900251cf302'
 2. DELETE
    FROM tntm_session
    WHERE ( TIME < '1590410128' )
 3. SELECT *
    FROM tntm_session
    WHERE session_id = '1fe592d9f8b69a2fa300f900251cf302'
 4. INSERT INTO `tntm_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '1fe592d9f8b69a2fa300f900251cf302','1590411028','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM tntm_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM tntm_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT `value`

    FROM `tntm_admintools_storage`

    WHERE `key` = 'cparams'
 8. SELECT template
    FROM tntm_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT template
    FROM tntm_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0

•فایل های زبان بارگزاری شدند•

 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_system_debug.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_mailto.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.tpl_system.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.tpl_system.ini

•Untranslated Strings Diagnostic•

•هیچ•

•Untranslated Strings Designer•

•هیچ•