ثبت نام

تلفن:66475771 -66475770- 66475769-021


تلفکس:22360982-021


تلفن همراه:09121451175


ایمیل: •آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید•

 

P30 Mellat

لطفا محصول مورد نظر خود را از ليست انتخاب نماييد

مبلغ: (ريال)

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست

•اطلاعات پروفایل•

Application afterLoad: 0.011 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.126 seconds, 2.93 MB
Application afterRoute: 0.138 seconds, 3.42 MB
Application afterDispatch: 0.206 seconds, 5.60 MB
Application afterRender: 0.297 seconds, 6.31 MB

•حافظه مصرف شده•

6683664

•14 queries logged•

 1. SELECT *
    FROM tntm_session
    WHERE session_id = '6bgbi40qmmies9vtqpqcno5054'
 2. DELETE
    FROM tntm_session
    WHERE ( TIME < '1607165291' )
 3. SELECT *
    FROM tntm_session
    WHERE session_id = '6bgbi40qmmies9vtqpqcno5054'
 4. INSERT INTO `tntm_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '6bgbi40qmmies9vtqpqcno5054','1607166191','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM tntm_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM tntm_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT `value`

    FROM `tntm_admintools_storage`

    WHERE `key` = 'cparams'
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM tntm_menu AS m
    LEFT JOIN tntm_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM tntm_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 236)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM tntm_content AS a
    LEFT JOIN tntm_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN tntm_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN tntm_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN tntm_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 210
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-12-05 11:03:11' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-12-05 11:03:11' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE tntm_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='210'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM tntm_modules AS m
    LEFT JOIN tntm_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 236 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 13. SELECT m.*, SUM(CASE WHEN p.published=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS cnt

    FROM tntm_menu AS m

    LEFT JOIN tntm_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= 0

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 14. SELECT m.*
    FROM tntm_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'

•فایل های زبان بارگزاری شدند•

 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_system_debug.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_content.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_content_pagebreak.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.plg_content_pagebreak.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.tpl_comaxium.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.tpl_comaxium.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_mainmenu.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_p30mellat.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_breadcrumbs.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_s5_live_search.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.mod_s5_live_search.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_s5_register.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.mod_s5_register.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_login.ini 1

•Untranslated Strings Diagnostic•

??SEARCH??	::require()	[/home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php:173]
SEARCH	::require()	[/home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php:173]
SEARCH...	::require()	[/home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php:173]
جست و جو ...	::require()	[/home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php:173]
نتایج جستجو - نتایج کامل اینجا را کلیک کنید	::require()	[/home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php:173]
هیچ نتیجه ای در بر داشت	::require()	[/home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php:173]

•Untranslated Strings Designer•


# /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php

??SEARCH??=??Search??
SEARCH=Search
SEARCH...=search...
جست و جو ...=جست و جو ...
نتایج جستجو - نتایج کامل اینجا را کلیک کنید=نتایج جستجو - نتایج کامل اینجا را کلیک کنید
هیچ نتیجه ای در بر داشت=هیچ نتیجه ای در بر داشت