ثبت نام
•مشاهده در قالب پی دی اف• •چاپ• •فرستادن به ایمیل•

شرکت برش بتن پارسیان – فنی و مهندسی


با کادری مجرب و متخصص در زمینه برش بتن ، کاشت(مکانیکی و شیمیایی)  ، کر گیری ، سوراخ کاری ، کاتر، ژوئن کاری و اجرای ایمپلنت آرماتور با چسب بتن در اصرع وقت آماده خدمت گذاری میباشد.

رزومه اینجانب به قرار ذیل میباشد

1. اجرای برش و کاشت اتحادیه مسکن رسا  سال 1388

2. اجرای برش بتن و کاشت در پروژه مترو مهرشهر  سال 1387

3. اجرای برش بتن و کاشت در پروژه پل صدر  سال 1393

4. اجرای برش بتن و کاشت در پروژه برج میلاد  سال 1392

5. اجرای برش بتن و کاشت در پروژه بانک مرکزی پارسیان   سال 1390

6. اجرای برش بتن و کاشت در پروژه سر در راه اهن تهران  سال 1391

7. اجرای برش بتن و کاشت در پروژه شهید کلاهدوز صنایع دفاع  سال 1392

8. اجرای برش بتن و کاشت در پروژه ایران مال  سال 1393

9. اجرای برش بتن و کاشت در پروژه بازار کاشی خیابان شیراز شمالی  سال1394

10. اجرای برش بتن و کاشت در پروژه لکسون دریاه خلیج فارس  سال1395

11. اجرای برش بتن و کاشت در پروژه صندوق بازنشستگان دربند  سال 1395

12. اجرای برش بتن و کاشت در پروژه فرودگاه امام ترمینال سلام  سال1396

 

 

P30 Mellat

لطفا محصول مورد نظر خود را از ليست انتخاب نماييد

مبلغ: (ريال)

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست

•اطلاعات پروفایل•

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.052 seconds, 2.93 MB
Application afterRoute: 0.060 seconds, 3.42 MB
Application afterDispatch: 0.098 seconds, 5.72 MB
Application afterRender: 0.138 seconds, 6.41 MB

•حافظه مصرف شده•

6789384

•14 queries logged•

 1. SELECT *
    FROM tntm_session
    WHERE session_id = '4bdnmn6edtscavg79ep2j9gda3'
 2. DELETE
    FROM tntm_session
    WHERE ( TIME < '1603417958' )
 3. SELECT *
    FROM tntm_session
    WHERE session_id = '4bdnmn6edtscavg79ep2j9gda3'
 4. INSERT INTO `tntm_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '4bdnmn6edtscavg79ep2j9gda3','1603418858','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM tntm_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM tntm_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT `value`

    FROM `tntm_admintools_storage`

    WHERE `key` = 'cparams'
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM tntm_menu AS m
    LEFT JOIN tntm_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM tntm_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 233)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM tntm_content AS a
    LEFT JOIN tntm_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN tntm_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN tntm_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN tntm_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 207
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-23 02:07:38' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-23 02:07:38' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE tntm_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='207'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM tntm_modules AS m
    LEFT JOIN tntm_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 233 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 13. SELECT m.*, SUM(CASE WHEN p.published=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS cnt

    FROM tntm_menu AS m

    LEFT JOIN tntm_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= 0

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 14. SELECT m.*
    FROM tntm_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'

•فایل های زبان بارگزاری شدند•

 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_system_debug.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_content.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_content_pagebreak.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.plg_content_pagebreak.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.tpl_comaxium.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.tpl_comaxium.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_mainmenu.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_p30mellat.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_breadcrumbs.ini 1
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_s5_live_search.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.mod_s5_live_search.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_s5_register.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.mod_s5_register.ini
 • /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_login.ini 1

•Untranslated Strings Diagnostic•

??SEARCH??	::require()	[/home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php:173]
SEARCH	::require()	[/home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php:173]
SEARCH...	::require()	[/home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php:173]
جست و جو ...	::require()	[/home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php:173]
نتایج جستجو - نتایج کامل اینجا را کلیک کنید	::require()	[/home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php:173]
هیچ نتیجه ای در بر داشت	::require()	[/home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php:173]

•Untranslated Strings Designer•


# /home/boreshbet5/domains/boreshbetonparsian.ir/public_html/libraries/joomla/application/module/helper.php

??SEARCH??=??Search??
SEARCH=Search
SEARCH...=search...
جست و جو ...=جست و جو ...
نتایج جستجو - نتایج کامل اینجا را کلیک کنید=نتایج جستجو - نتایج کامل اینجا را کلیک کنید
هیچ نتیجه ای در بر داشت=هیچ نتیجه ای در بر داشت